SÈVIS

ENPRESYON

PAPYE

8.5×11
8.5X14
11X17
13X19
16X20
17X22
18X26
20X34
24X36
36X64
44X100

FOTO

4X6
5X7
6X8
8X10
8X12
8.5X11
11X14
11X17
12X18
13X19
16X20
17X22
18X26
22X34
24X36

BLÒK FICH

KABONE 1,2,3
1,2
1,2,3

  • BANNER
  • ADEZIF
  • VINYL
  • LABEL CD/DVD
  • PVC (5X7)
  • PVC 5.5X12
  • PVC ID
  • KOPI KOULÈ
  • MILTIPIKASYON DOKIMAN

RELIYI

SENP
KÒL
KONTINI PLASTIK

GRAFIK

LOGO
FLYERS
DEPLIYAN

SIJILOGRAFI (SO)

TRÈTMAN TEKS